Thông báo Tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2019

21/06/2019 19:00 | TTXTDL Bến Tre

Chủ đề "Đất và người Bến Tre trên quê hương Xứ Dừa"

- Tải Thể lệ cuộc thi:​THE LE.pdf

- Tải Phiếu đăng ký tham dự:PHIEU DANG KY.pdf